Bli din egen forlegger!

I går var jeg invitert av Frilansjournalistene til å holde et foredrag på Litteraturhuset om å gi ut bok på eget forlag. Bakgrunnen for at jeg ble spurt var at jeg tidligere i år ga ut boken ARKA på mitt eget forlagt, Skriptor.

Å skulle holde et foredrag er en spennende utfordring. Det betyr at jeg er nødt til å tenke gjennom hva jeg faktisk kan, og strukturere kunnskapen slik at den blir tilgjengelig for andre. Ja, det er viktig at man må vite hva et ISBN-nummer brukes til, men skal det komme før eller etter at man har fortalt om viktigheten av å skrive kontrakt?

Jeg opplever ofte at det er vanskelig å strukturere informasjon linjært. Derfor synes jeg power point-programmet Prezi er en genial oppfinnelse. Her kan man hoppe rundt på siden, lage presentasjoner som går i sirkler, eller hoppe tilbake til tidligere slider på en enkel måte. Virkeligheten er ofte ustrukturert, og det får jeg formidlet på en visuell måte gjennom Prezi.

Det var for så vidt en digresjon. Det viktigste budskapet mitt i går til alle som ønsker å gi ut en bok på eget forlag kan kokes ned til noen få konkrete punkter:

  • Før du går i gang må du besvare tre viktige spørsmål: hva, hvem og hvorfor! HVA skal boken handle om, HVEM er målgruppen og HVORFOR skal de kjøpe den? Så snart du har knakende gode svar på disse spørsmålene, har du i realiteten laget en forretningsplan. Bra!
  • Alle bøker som skal omsettes i bokhandel, trenger et ISBN-nummer. Så skaff deg et ISBN-nummer først som sist! Det får du tak i ved å henvende deg til Nasjonalbiblioteket. Send en mail til [email protected] eller sjekk http://www.nb.no/Om-NB/Standardnummerering/ISBN for mer informasjon.
  • Søk stipend alle mulige steder!
  • Vurdér å opprette et eget selskap, enten et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Du vil alltid bli tatt mer seriøst hvis du har et organisasjonsnummer å vise til. Selv har jeg valgt å opprette et AS.
  •  Skriv kontrakt med alle underleverandører! Dette gjelder alle du skal samarbeide med i bokprosessen, enten det er snakk om fotograf, designer, språkvasker eller trykkeri. Profesjonelle aktører inngår profesjonelle avtaler! En muntlig avtale mellom kompiser holder ikke. Skriv kontrakt! Sjekk gjerne kontraktsmalene til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforeninge (NFF).
  •  Når du er ferdig med din første bok, og du tenker at dette er noe du kunne tenke deg å fortsette med, er det på tide å tenke på markedsføring. Lag en webside, og vær tydelig på hva ditt forlag tilbyr. Selv har jeg presentert forlaget mitt på denne måten, skriptor.no

Foto: Guri Haram

I forkant av foredraget spurte jeg to gode frilanskolleger, som også har gitt ut bøker på eget forlag, om deres beste tips. Her er noen av deres svar

Siri Lindstad, som ga ut boken«Å fylle L-ordet med mening» i 2010, sier:

«Jeg skulle ønske flere visste hvor enkelt det er å starte et eget forlag. Det er bare å opprette et foretak i Brønnøysundregistret, og ringe ISBN-kontoret for å få egne ISBN-numre. Alt er gratis. Det er trykkefrihet her i landet. Det bør vi benytte oss av.»

Atle Hansson driver nettportalen Frilansinfo.no, og har skrevet og gitt ut boken Frilans! på eget forlag. Det er for øvrig en bok jeg anbefaler på det varmeste for alle som går med en liten frilanser i magen, og for etablerte frilansere som trenger inspirasjon og påfyll. Atle poengterer at han egentlig synes det gikk forbausende greit å gi ut boken på eget forlag, men hadde gjort nyttige erfaringer som flere kan ha nytte av. Han skriver blant annet:

«Dei store forlaga vil ikkje bruka ressursar på eigen nettstad for boka, eller bidra økonomisk til eksisterande nettstader, og her kan du sjølv gjera framstøyt dei store forlaga ikkje har korkje evner eller vilje til å gjera. Du kan selja mange bøker på denne måten, via alternative kanalar dersom du har litt teft for marknadsføring på nett og i sosiale medier.»

Siri får det siste ordet i denne omgang. Dette tipset er faktisk gull verdt:

«Ikke tro at du blir rik av å skrive og gi ut bøker. Men det er gøy, så gjør det likevel!»

Close

50% Complete

Fyll inn skjemaet

Legg inn navn og e-postadresse, så  sender deg relevant informasjon.